Jak działa aplikacja BAZO?

Zbiera leady, iden­ty­fi­kuje klientów, pomaga domykać sprzedaż!

 

Ile pracy i pieniędzy wkładasz w utrzymanie swojej strony internetowej? Projekt, wdrożenie, utrzymanie, SEO, AdWords, aktualny content… To praca, która powinna przynieść efekty w postaci leadów. A ilu odwiedzających rzeczywiście pozostawia do siebie kontakt?

Sta­ty­styki mówią, że tylko niewielki procent odwie­dza­jących decyduje się na pozostawienie swojego kontaktu.

Wyjdź zza lady!

Odwiedzający Twoją stronę poświęca jej zaledwie kilka sekund swojej uwagi. Jeśli w tym czasie nie znajdzie informacji, które go interesują, nie podejmie kolejnego kroku, pozostając anonimowy. Jako wła­ści­ciel biznesu nie czekaj biernie jak sprzedawca za ladą. Wyjdź, powitaj go i przejmij inicjatywę!

Tak właśnie działa BAZO na Twojej stronie:

  • Zamie­nia ano­ni­mo­wych odwie­dza­jących w klien­tów — za pomocą algo­ryt­mów i sztucz­nej inte­li­gen­cji BAZO wie jaka firma weszła na Twoją stronę i co na niej robiła.
  • Personalizuje komunikaty – BAZO zdobytą wiedzę używa, aby sper­so­na­li­zo­wać komu­ni­kat i zachę­cić do pozo­sta­wie­nia wia­do­mo­ści, e-maila, czy numeru tele­fonu w naj­bar­dziej uprzejmy spo­sób.

BAZO ma gene­ro­wać dla Cie­bie naj­wyż­szą moż­liwą kon­wer­sję, przy jak naj­mniej­szym zakłó­ca­niu normalnego prze­glą­da­nia. Nikt nie lubi natręt­nych wyska­ku­ją­cych okie­nek. Pop-up BAZO jest nie­wielki i z łatwo­ścią wpa­so­wuje się w dowolną stronę. Za pomocą dostępnych emoji możesz opo­wie­dzieć krótką histo­rię, spra­wić żeby nikt nie prze­szedł obo­jęt­nie obok tego, co masz do powie­dze­nia. W dodatku za każdy wypeł­niony for­mu­larz możesz nagro­dzić użyt­kow­nika spek­ta­ku­larną ani­ma­cją!

Zainstaluj BAZO w kilka minut — znajdź nowych klientów i rozwiń swój biznes!

12 powodów dla których pokochacie BAZO

Bazo ma wszystko czego potrzeba, aby zwiększyć sprzedaż na Twojej stronie.

Inteligentne targetowanie
Wyświetl komunikat tylko dla określonej firmy, podstrony, lub po spełnieniu określonych warunków.
Personalizacja komunikatu
Użyj nazwy firmy w swoim komunikacie. Dzięki wiedzy o tym, kto przegląda Twoją stronę, możesz stworzyć błyskawicznie silną i personalną wiadomość, która dużo lepiej działa na konkretnego odbiorcę.
Nieograniczona liczba użytkowników
Masz duży dział pracowników? Możesz dodawać dowolną ich liczbę oraz przypisywać im role.
Zatrzymaj wychodzących użytkowników
Skonwertuj użytkowników którzy chcą opuścić Twoją stronę. Okienko komunikatu pojawi się dokładnie wtedy, kiedy użytkownik wyjedzie kursorem poza obszar strony.
Zachęć do wysłania maila lub przekieruj na dowolną stronę
Pokaż okienko w odpowiednim momencie, dzięki prostym wyzwalaczom. Przekieruj użytkownika na wybraną stronę, albo uruchom akcję domyślnego klienta pocztowego lub Gmaila.
Zaktywizuj odwiedzających do szybkiego kontaktu
Nie masz zasobów na obsługę 24h chatu firmowego? Utwórz dedykowany formularz dla określonej firmy i odpowiadaj klientom wtedy, kiedy masz na to czas.
Odzyskaj utraconych użytkowników
Ta automatyzacja pozwala sprowadzić utraconych użytkowników na Twoją stronę. Dzięki niej możesz stworzyć w karcie przeglądarki krótki komunikat. Wiadomość pojawi się, kiedy klient przejdzie na inną kartę niż twoja strona.
Gotowe szablony na każdą okazję
Ustaw swojego popupa w kilka sekund. Wykorzystaj szablony które starannie przygotowaliśmy. Zapewnią one najlepszą konwersję na podstawie analizy wszystkich popupów jakie wyświetlane są w Bazo.
Sztuczna inteligencja
Używamy algorytmu sztucznej inteligencji, aby wyszukać dla Ciebie dane firmy która weszła na Twoją stronę. Algorytm działa w tle cały czas i analizuje ogromne ilości danych, tak aby wyświetlić Tobie tylko najbardziej przydatne informacje.
Statystyki
Badaj ruch na swojej witrynie, zrozum w pełni statystyki i aktywność odwiedzających bez przechodzenia przez dziesiątki wykresów czy list. Poznasz wszystkie istotne metryki na jedym widoku i prorównasz dowolny okres, wszystko na jednym ekranie.
Planowanie publikacji
Czarny piątek, święta, urodziny firmy? Nie ma problemu, zaplanuj kampanię z wyprzedzeniem i czekaj na efekty.
Rozpoznawanie firm wchodzących na stronę
Bazo identyfikuje firmy które otwiedziły Twoją stronę. Powie Ci co firma robiła na stronie, jak często ją odwiedza i jak długo.
Testuj za darmo przez 7 dni